هنرجویان افتخارآفرین آموزشگاه

راهیابی به مرحله‌ی نهایی جشنواره موسیقی جوان
ویولن-هنرجویان استاد معصومی:
دانیال خلیفه
ترگل کریمی مقدم
<
پیانو-هنرجوی استاد سالکی:
دانیال خلیفه
 

رتبه‌ی برگزیده در سی‌و‌چهارمین دوره‌ی مسابقات کشوری مدارس
ویولن-هنرجوی استاد معصومی:
شقایق اسکندری
پیانو-هنرجوی استاد سالکی:

ثنا رجبعلی

 

راهیابی به مرحله نهایی اولین جشنواره موسیقی استان البرز
پیانو-هنرجویان استاد سالکی:
ثنا رجبعلی
دانیال خلیفه
ویولن-هنرجویان استاد معصومی:
آیلین پویان
شهرین فهیم
دانیال خلیفه
سهیل خلیفه
ترگل کریمی مقدم
غزل رضایی
عسل اسدی
بهار دهستانی

 

جشنواره موسیقی مدارس استان البرز
پیانو-هنرجوی استاد شکیبا حسینی:
کیان کاظمی